konuşmacılarımız

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasına başladı ve 1985 yılında ihtisasını tamamladı. 1983-1985 yıllarında Beslenme ve Metabolizma Ünitesi’nde yaptığı çalışmalar sonucu, bu dalda bilim uzmanlığı derecesi aldı.
1988 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doçenti oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yandal ihtisası yaptı. 1995 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları profesörü oldu.
1998 yılında A.B.D’nde Cincinnati Childrens Hospital’da, Çocuk Enfeksiyon Bölümü’nde çalıştı. Dr. Ceyhan 1985 yılında Gürson Çocuk Sağlığı Vakfı, Cihat Tahsin Gürson Araştırma Ödülü’nde birincilik, 1986 yılında ikincilik; 1988 yılında ise Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) teşvik ödülünü kazandı. Halen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin başkanlıklarını ve Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği’nin genel sekreterliğini yürüten Dr. Ceyhan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları’ndan geçtiğimiz günlerde emekli oldu.

IMG_1123

pROF.DR.ALEV YILMAZ

Tıp eğitimini Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1992 yılında tamamlayan Prof. Dr. Alev Yılmaz 2001 yılında Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ana bilim dalında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Yandal uzmanlık eğitimini ise 2006 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi bilim dalında tamamlamıştır. 2014 yılında ise 3 ay misafir öğretim üyesi olarak Stanford Üniversitesi Lucile Packbard Çocuk Hastanesi’nde çalışmıştır. Prof. Dr. Yılmaz şu an İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde çalışmaktadır. Çocuk Nefroloji Derneği yönetim kurulunda başkan yarfdımcısı olarak görev yapmaktadır.

DOÇ DR. M. EMİN ÇETİNKAYA

 

2007 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olan Doç. Dr. Mehmet Emin Çelikkaya, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimini tamamladı. Uzmanlık görevini 2014-2016 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde yerine getirdi. 2016 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Cerrahisi AD’ da doktor öğretim üyesi olarak göreve başladı, 2020 yılında doçent unvanını aldı. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisinde yardımcı editörlük yapmaktadır. Çocuk cerrahisi ve Sağlık bilimleri temel alanında pek çok araştırması yer almaktadır. Doç. Dr. Çelikkaya Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde dekan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

prof. dr. burcu tokuç

 

1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Burcu TOKUÇ, Sağlık Bakanlığında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra 2004 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD’da doktorasını tamamladı ve aynı Anabilim dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladı. 2011 yılında Halk Sağlığı doçenti, 2016 yılında profesör unvanını aldı. Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜKSAM)’nde kurucu üye olarak çalıştı. TTB halk sağlığı Kolu çalışmalarına katıldı. 2014-2018 yıllarında iki dönem Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulunda görev aldı. Halen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp eğitimi AD’nda görev yapmaktadır. HASUDER Çocuk Sağlığı çalışma grubu yürütücülüğü ile birlikte Çevre Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Üreme Sağlığı Çalışma gruplarında yer almaktadır. Başta Çocuk Sağlığı, Kadın ve Üreme Sağlığı, Sağlık Yönetimi olmak üzere Halk Sağlığının pek çok alanında çalışmaları mevcuttur.

PROF. DR. MEHMET ALİ KAYA

 

1985-1994 yılları arasında özellikle Antalya ve civarındaki zemin etüdleri ile birlikte jeotermal araştırmalar, maden ve yeraltı suyu araştırmalarına katıldı. 1992 yılında çevre jeofiziği araştırmalarına başlayan ilgi ilerleyen yıllarda toprak ve yeraltı suyu kirliliğinin ve deniz suyu girişiminin belirlenmesi olarak halen sürmektedir. 1993 yılında Pisidia Antiocheia’da başlayan arkeoloji jeofiziği araştırmaları Türkiye’deki farklı antik alanlarda sürerken arkeolojik yeniden yapılandırma ve restorasyona jeofizik mühendisliğinin katkılarına dair araştırmaları devam etmektedir. Son yıllarda peyzaj tasarımı amaçlı jeofizik araştırmalar, tarım jeofiziği ve kültürel mirasın korunmasına dair jeofizik araştırma ve projelerini ile doğal afetlere ilişkin araştırmalarını sürdürmektedir. Yakın yüzey (near – surface) araştırmalar uzmanlık alanıdır.

doç. dr. veysi çeri

Tıp eğitimini Çapa, uzmanlık eğitimini ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamlayan Dr. Veysi Çeri, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalıştığı dönemde yaptığı bilimsel araştırma ve projelerle 2018 yılında Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Doçenti olmuştur. Bir süre Almanya ve Hollanda’da çalışmış olan Doç. Dr. Çeri’nin ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 30’u aşkın araştırma makalesi bulunmakta. Gerek bilimsel gerek sahadaki çalışma ve araştırmalarına devam etmektedir. Mülteciler ve dezavantajlı durumdaki çocuklarla yaptığı çalışmalardan dolayı 2018 yılında Avusturya Çocuk ve Genç Psikiyatristleri Derneği tarafından ‘Ernst Berger Sosyal Psikiyatri Ödülü’ne layık görülen Doç. Dr. Çeri, 2016 yılında da Avrupa Psikiyatri Birliği tarafından en iyi araştırmacı ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Hali hazırda Antalya’daki özel bir klinikte çalışmakta olan Çeri’nin Tabipler Birliği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Amerika Psikanaliz ve Dinamik Psikiyatri Akademisi Üyeliği bulunmakta, erken çocukluk dönemi ile olumlu ve olumsuz çocukluk yaşantılarının uzun dönem etkileri hususunda araştırmalar yapmaktadır.

DR. MUKADDES ÖZDEMİR

 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2023 yılında mezun oldu. 2019-2021 yılları arasında İnönü Üniversitesi Leyla’dan Sonra ekibinin başkanlığını yaptı. 2020-2023 yılları arasında Leyla’dan Sonra Özel Gün Sorumlusu olarak görev yaptı. 2022 yazında dezavantajlı bireylerle çalışmak için Global Volunteer olarak bulundu. 2023 yılının sonunda iki ay İtalya’da Erasmus staj deneyimi kazandı. 2020 yılından itibaren Doktor Rakun Hanım ismiyle Youtube ve Instagram’da içerik üretiyor. İlk eseri olan “İçten İçe” 2023 yılında basıldı. Şu an halihazırda beş ciltten oluşan çocuk kitabı serisi üzerine çalışıyor. 2024 ocak ayından itibaren Turhal Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde pratisyen hekim olarak görev alıyor.

STJ. DR. ALPEREN Aspar

2020 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başladı. Şuan 4. sınıf olarak eğitimine devam etmektedir. Sosyal medyada @dralperimenn ismiyle geniş bir kitleye içerik üretmektedir. Doğduğu ve yaşadığı Malatya’da okuduğu liseyi birincilikle bitirdi. 2022 ve 2023 yılı yaz aylarında Memorial Hastanesinde staj yaptı. 2021-2022 yılında Leyla’dan Sonra Topluluğu’nda gönüllü olarak faaliyetlerde bulundu. 2022-2023 yıllarında Leyla’dan Sonra İnönü Topluluğu’nda sosyal medya yöneticiliği yaptı. 2023 Şubat depremlerinde yaşadığı Malatya’da etkilendi.

op. dr. mehmet salıcı

Kocaeli Üniversitesi’nden 2014 yılında mezun oldu. 2020 yılında Kocaeli Derince EAH Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını tamamladı. 2020-2022 yılları arasında Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetinde bulundu.
2022 yılından itibaren Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kendi kliniği olan Salıcı Kadın Doğum Kliniği’nde hizmet vermektedir.
2012 TURKMSIC İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Kocaeli Direktörü olarak çalışmıştır. 2018 yılından beri sağlık, eğitim ve kültürel alanlarda hizmet veren ve doktorlardan oluşan Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir. 2020 yılından beri doğumunu yaptırdığı her anneye, bebek ile kitap arasında güçlü bir bağ kurmak amacıyla kitap hediye ediyor. Türkiye’de birçok belediyenin uyguladığı “Hoş Geldin Bebek” projesinin mimarıdır. Doğum yapan her annenin evine rahatça ulaşması için “Anne Taksi Projesini” gerçekleştirdi. Kocaeli ve Adıyaman başta olmak üzere birkaç ilimizde proje devam etmektedir.
Son 10 yıldır köylerde kadınlarla buluşup “Kadın Sağlığı Eğitim Projesini”hayata geçirmiştir. 2019 yılında İzmit’te “Hayalsiz Çocuk Kalmasın Oyuncak Ayı Projesi” mimarıdır. Toplumcu hekimlik felsefesini hayata geçirmek en büyük hayalidir.

Avukat Ayşegül AĞUR

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkez Üyesidir. ÇAÇAv Gençlik İstanbul Ağı’nın kurucu üyelerinden biridir ve genel koordinatörlük dahil çeşitli görevlerini icra etmiştir. İnsan hakları, teknoloji ve sürdürülebilir kalkınma konularına tutkulu bir hukukçudur. Sivil toplum örgütlerinde eğitmenlik dahil profesyonel ve gönüllü faaliyetlerini uzun yıllardır sürdürmektedir. Anayasa Mahkemesi’nde de bir staj gerçekleştirmiştir. Halen Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayşegül, genetik verilerin korunması alanında yürütülecek bir proje için araştırmacı öğrenci olarak TÜBİTAK bursiyeri seçilmiştir.

IMG_1215

UZ. Psk. Dan. Meltem Karakuş

2021 de Trakya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olan Meltem Karakuş 2022 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2018 yılından bu yana çeşitli STK lerle ve dezavantajlı çocuklarla çalıştı. Ayrıca son 3 yıldır profesyonel olarak İstanbul Bahçelievler Belediyesinde sosyal sorumluluk projelerinde çalışmakta.

Arş. Gör. Dr. m. şamil yekeler

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2016 yılında mezun oldu. Pratisyenliğe Kırklareli Babaeski Toplum Sağlığı Merkezinde başladı. Kırklareli’nin farklı ilçelerinde 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev aldı, devlet hastanelerinde acil servis hekimliği ve askeriyelerde kıt’a tabipliği yaptı. Kasım 2017- Eylül 2021 tarihleri arasında Açık Cezaevinde başladığı aile hekimliğine Eylül 2021 – Şubat 2022 tarihleri arasında Kırklareli’nin Üsküp ilçesinde devam etti. Şubat 2022’den beri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda asistan hekim olarak görev yapmaktadır. Asistanlık sırasında ülkemizi yasa boğan Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde bölgeye intikal ederek Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ekip lideri olarak gönüllü olarak hizmet verdi.

 kartal muhçı

1977 yılında Ordu’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ordu’da bitirdi. Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu. 2001 yılında İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Görev yaptığı zaman zarfında birçok yurtiçi ve yurtdışı arama ve kurtarma görevinde yer aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, STK’lara, Afet ve Acil Durum olay yeri yönetimi ve Afet Farkındalık Eğitimleri verdi. Deprem, sel, çığ, heyelan, KBRN, Yangın görevlerinde ve tatbikatlarında yer aldı. Olay yeri yönetimi, Dalış eğitmenliği, İlkyardım eğitimi, Afet Farkındalık eğitmenliği, mağara arama kurtarma, kaptanlık, telsiz operatörlüğü, kişisel sağ kalma, hayatı idame, arazide ve su altında yön bulma, arama kurtarma dalgıçlığı, derin dalış eğitim ve sertifikalarına sahiptir. 15.08.2016 yılından itibaren Ankara Arama Kurtarma Birlik Müdürü olarak görev yapmış olup, İçişleri Bakanlığının 17.09.2020 tarihli oluru ile İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde görev yapmıştır. 26.01.2024 tarihinden itibaren AFAD Arama ve Kurtarma Dairesi Daire Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

GAZETECİ OSMAN TERKAN

Osman Terkan 1981 tarihinde dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini 2003 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon Bölümü’nde tamamlamıştır. Osman Terkan çalışma hayatında ilk kez 2002 yılında Kanal D’de muhabir olarak işe başlamıştır. Burada 3 yıl kadar çalışmıştır. Ardından Ciner Yayın Holding Habertürk bünyesinde program yöneticisi olarak 1 yıl çalışmıştır. Ardından da Kasım 2006 tarihinde başladığı Star TV’deki muhabirlik görevini 11 yıl sürdürmüş ve Kasım 2017’ye kadar muhabirlik yapmıştır. Son olarak NTV kanalında muhabir olarak görev almaktadır. Azerbaycan- Ermenistan Ukrayna- Rusya, Suriye İç Savaşı Filistin-İsrail savaşlarında bulunmuş, depremin ilk günlerinden beri bölgede olan ve sıcak anlarda çekimler yapmış, bölgeyi gözlemlemiş Sayın Osman Terkan afet ve savaş bölgesindeki başta çocuklar olmak üzere insanların yaşadığı sıkıntıları ve sağlık çalışanlarının durumunu anlatmak için bizlerle olacak.

meliha öz

1975 yılında Balıkesir’de doğan Meliha Öz, uzun bir dönem boyunca matematik öğretmenliği yaptı. Kariyeri boyunca bir çok yardımcı ders kitabı yayımlayarak öğrencilerine destek ve ilham kaynağı oldu.
Daima ilgi duyduğu tarih ve edebiyat aşkının peşinden koşan Meliha Öz, 2019’da “Nekro Porta” adlı eserini yayımladı. Nekro Porta farklı kesimler tarafından ilgi topladı ve Meliha Öz’e “Tahsin Yücel Anısına Yılın Romanı” ödülünü kazandırdı. Eğitimciliğinin yanısıra edebi yönüyle de insanların hayatlarına dokundu tıpkı deprem zamanı Hatay’da, Kahramanmaraş’ta onlarca çocuğun hayatına dokunduğu gibi.
Öğretmenlik kariyerine hala devam etmekle birlikte TRT’de “Kültür Pusulası” adlı programın sunuculuğunu yapan Öz, kıymetli şair ve yazarlarımızı konuk ederek kültürümüze sahip çıkıyor.

armağan meşhur

2020 yılında Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur.
2021 yılından itibaren World Human Relief (WHR) bünyesinde çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda 2021 yılında Ağrı Mutlu Köyü Okul İnşaatı/Kalkınma ve Çocuk İstismarını Önleme Projesi ile Yangın ve Sel Travmalarını İyileştirme Projesi kapsamında yangın ve sel felaketlerinin gerçekleştiği Adana ve Kastamonu sahalarında psikolog olarak çalışmıştır. 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş sahasında çalışmış, Şubat-Haziran ayları boyunca sahaya ekiplerin gönderilmesinden sorumlu WHR Afet Koordinasyon Biriminde çalışmıştır. 2024-2025 dönemi WHR Uluslararası Travma Çalışmaları Sertifika Programı koordinatörüdür.
2022 yılından itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışmaktadır. Bakanlığın Psikososyal Destek Eğiticilerindendir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans programında tez dönemindedir.
Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği, Travma ve Stres Araştırmaları Laboratuvarı’nda gönüllü çalışmalar yürütmektedir.